Zdrowie gleby PLUS+

Zdrowie gleby PLUS+

Ten pakiet to kompleksowy raport dotyczący jakości biologicznej gleby.

Odpowiednio dobrane badania umożliwiają ocenę podstawowych składowych zdrowej gleby: zawartości materii organicznej (z podziałem na frakcje) oraz aktywności biologicznej i bioróżnorodności.

Analiza satelitarna pozwala na określenie stref produktywności na polu i dokładne wyznaczenie miejsc poboru próbek.

Badania w pakiecie:


  • Satelitarna analiza produktywności

  • Pozwala na zdalne monitorowanie i wyznaczanie stref produktywności na podstawie analizy obrazów pola z ostatnich kilku lat. Ta technologia rolnictwa precyzyjnego wykorzystuje indeks wegetacji roślin NDVI do monitorowania rozwoju roślin. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wyznaczenie stref produktywności na polu oraz miejsc poboru próbek gleby bez konieczności mapowania całego pola. Zastosowanie tej technologii umożliwia pobranie mniejszej liczby próbek gleby, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

  • Zawartość węgla organicznego

  • Procentowa zawartość próchnicy to powszechnie stosowany parametr określający żyzność gleby. Zawartość węgla organicznego ma ogromny wpływ na jakość życia biologicznego gleby. Próchnica wraz z materią organiczną stanowią źródło pożywienia dla mikroorganizmów glebowych oraz stwarzają dobre warunki dla ich rozwoju. Jednocześnie, to właśnie mikroorganizmy glebowe, a w szczególności grzyby, odpowiedzialne są za przeprowadzanie procesów próchnicotwórczych, zwiększających zdolność gleby do sekwestracji węgla.

  • Bioróżnorodność i aktywność biologiczna

  • Są to podstawowe parametry pozwalające na poznanie jakości biologicznej gleby. Płytka-31 (zawierająca 31 różnych źródeł węgla i azotu) zastosowana w technologii BIOTREX pozwala na szybką i precyzyjną analizę biologiczną gleby. Wynikami badania są indeks aktywności biologicznej i indeks bioróżnorodności. Wyniki są przyrównywane do opracowanej przez nas skali, dzięki czemu są proste w interpretacji i uniwersalne, niezależnie od typu gleby.

Dla kogo

Gospodarstw wielkoobszarowych, firm produkcyjnych i dostawców żywności.

Gospodarstw stosujących lub wdrażających praktyki rolnictwa regeneratywnego i ekologicznego.

Na potrzeby raportowania i certyfikacji zrównoważonej produkcji i bioróżnorodności.

Cena

Cena pakietu usług zależy od badanej powierzchni, ilości pól i typu uprawy, ponieważ czynniki te determinują liczbę próbek gleby niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Każde gospodarstwo to indywidualny przypadek, dlatego w celu uproszczenia procesu składania zamówienia stworzyliśmy kalkulator, umożliwiający "skrojenie" usługi pod potrzeby gospodarstwa.

+ badania chemiczne

Dla Twojej wygody umożliwiamy wzbogacenie wszystkich naszych badań o standardowe badania chemiczne. Dzięki temu możesz wykonać wiele analiz jednocześnie, pobierając próbki tylko raz!

Badania, które oferujemy to między innymi: pH, przewodność elektryczna właściwa (EC) i zasolenie, zawartość pierwiastków (P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S), pojemność sorpcyjna (CEC).
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania