Biologiczna dostępność fosforu

Zarządzaj fosforem w swojej glebie

Odpowiednia optymalizacja nawożenia to jedno z najważniejszych narzędzi w celu zapewnienia stabilności gospodarstwa.

Dostępność fosforu to jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin. Gleby są zasobne w fosfor. Niestety, w większości występuje w formie niedostępnej dla roślin, a stosowanie coraz większych dawek nawozów tylko zwiększa koszty uprawy, nie przekładając się na lepszą jakość i wielkość plonów.

Aktywna biologicznie gleba zwiększa dostępność składników odżywczych dla roślin, w tym fosforu. Niektóre mikroorganizmy są w tym wyjątkowo dobre, więc warto mieć ich jak najwięcej!

Analiza biologicznej dostępności fosforu

Badanie pozwala na ocenę liczebności mikroorganizmów udostępniających fosfor.
Dzięki badaniu odkryjesz potencjał mikroorganizmów do aktywizacji zasobów fosforu zgromadzonych w glebie.

Badanie w pakiecie to więcej korzyści

Biologiczną analizę dostępności fosforu wzbogaciliśmy o badania chemiczne (fosfor przyswajalny, pH, przewodność elektryczna).
Takie połączenie pozwala na ocenę biodostępności fosforu i potencjału gleby do aktywizacji jego zasobów.

Ten zestaw badań jest idealny dla upraw szczególnie wrażliwych na niedobór fosforu oraz gospodarstw stosujących preparaty bakteryjne udostępniające fosfor.

Pakiet Dostępność Fosforu

somigro_ludzie
Szalka fosfor

Jak to działa?

Niektóre mikroorganizmy produkują związki, które powodują rozpuszczenie soli fosforu i udostępnienie go roślinom.

Pierwszym krokiem analizy jest wyizolowanie mikroorganizmów z próbki gleby. Następnie pozwalamy im rosnąć na specjalnie skomponowanych podłożach. Po kilku dniach zliczane są kolonie mikroorganizmów, które wykazują zdolność do udostępniania fosforu. Badanie pozwala również na ocenę ogólnej liczebności mikroorganizmów w glebie.

Opracowana przez nasz zespół metoda została poddana standaryzacji i automatyzacji, dzięki czemu jest wysoce precyzyjna i powtarzalna.
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania