O nas

Z pasji do nauki, z miłości do ziemi

Mając za sobą ponad dekadę doświadczenia naukowego w badaniach nad roślinami i mikroorganizmami glebowymi, zauważyliśmy lukę na rynku rolniczym. Innowacyjne rozwiązania pozwalające poznać i zrozumieć życie biologiczne gleby są wykorzystywane w laboratoriach, a nie są dostępne dla najważniejszych użytkowników gleby – rolników.

Jako Somigro, postawiliśmy sobie za cel udostępnienie polskim rolnikom i producentom profesjonalnych rozwiązań, aby mogli poznać biologiczną aktywność gleby i w pełni wykorzystać ukryty w niej potencjał.

Najważniejszą cechą oferowanych przez nas usług jest użyteczność. Możliwość dogłębnego poznania stanu gleby i podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie domysłach i założeniach.

onas1

Lubimy innowacje i wyzwania

Technologia Biotrex została opracowana w Japonii, gdzie przez ostatnich 10 lat zyskała zaufanie japońskich rolników. Dzięki odrobinie szczęścia, trzy różne firmy z dwóch krańców świata – DGC Technologies, Harada Corp. i Somigro – spotkały się i teraz wprowadzają technologię Biotrex do Europy.

W laboratorium Somigro wykonujemy analizy Biotrex dla próbek gleby i kompostu z całej Europy. Jesteśmy również jedynym dystrybutorem tej technologii w Polsce.

 

Współpraca i zaangażowanie

Naszym celem jest dzielenie się wiedzą o biologicznym życiu gleby i udostępnianie innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają dbać o uprawę w precyzyjny i przemyślany sposób.

W 2022 roku dołączyliśmy do Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego “ASAP”, niekomercyjnej inicjatywy łączącej grupy firm i osoby reprezentujące różne branże łańcucha żywnościowego.

Stowarzyszenie ma na celu wzmocnienie potencjału polskiego rolnictwa, m.in. poprzez tworzenie narzędzi dydaktycznych. “ASAP Akademia” to platforma edukacyjna stanowiąca kompendium wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa.

x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania