Pakiet dostępności fosforu

Dostępność fosforu

Polskie gleby są bogate w fosfor, niestety w większości jest on uwięziony w formie niedostępnej dla roślin.

Ten pakiet pozwala na ocenę biodostępności fosforu i potencjału gleby do aktywizacji jego zasobów. Zrównoważona gospodarka fosforem w glebie to krok w kierunku optymalizacji nawożenia.

Badania w pakiecie:


  • Liczebność mikroorganizmów udostępniających fosfor

  • Zarówno grzyby jak i bakterie żyjące w glebie posiadają zdolność do udostępniania fosforu poprzez produkcję kwasów organicznych. W naszym laboratorium wykorzystujemy metodę posiewową i specjalnie skomponowane podłoże mikrobiologiczne umożliwiające precyzyjne określenie liczebności tych mikroorganizmów w glebie.

  • Całkowita liczebność mikroorganizmów

  • Badanie to pozwala określić ogólną liczebność bakterii i grzybów żyjących w glebie. Stanowi dobre uzupełnienie badania liczebności mikroorganizmów udostępniających fosfor. Wykonywane metodą posiewową z zastosowanie podłoża mikrobiologicznego umożliwiającego wzrost bakterii i grzybów żyjących w glebie.

  • Badania chemiczne

  • Pozwolą na ocenę potencjału gleby do aktywizacji zgromadzonych zasobów fosforu. W skład badań wchodzą analiza odczynu pH, przewodność elektryczna (EC) oraz zawartość fosforu przyswajalnego.

Dla kogo

Upraw szczególnie wrażliwych na niedobór fosforu (warzywnicze i owocowe, kapustne, zboża).

Gospodarstw stosujących preparaty bakteryjne zawierające szczepy zdolne do udostępniania fosforu i zwiększania jego dostępności w glebie.

Każdego, kto chciałby zadbać o optymalną gospodarkę fosforem.

Cena

Cena pakietu usług zależy od badanej powierzchni, ilości pól i typu uprawy, ponieważ czynniki te determinują liczbę próbek gleby niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Każde gospodarstwo to indywidualny przypadek, dlatego w celu uproszczenia procesu składania zamówienia stworzyliśmy kalkulator, umożliwiający "skrojenie" usługi pod potrzeby gospodarstwa.

x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania