Projekt UE

Spółka Somigro Sp. z o.o. realizuje projekt B+R pn. „AgroCompoDose”. Wartość projektu wynosi 1 000 000 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego „GT Technologies” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.”

x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania