Biotrex Test 2

biotrex

Jak działa Biotrex

Gleba to skomplikowany układ wzajemnych zależności, jednak aby ułatwić sobie zrozumienie tematu, możemy porównać ją do maszyny. Gleba jest jak maszyna, której sprawne działanie umożliwia produkcję roślin. Sercem każdej maszyny jest silnik. W przypadku gleby silnikiem tym są małe robaczki - bakterie i grzyby.
Badanie Biotrex pozwala ocenić,  jak sprawnie działa mikrobiologiczny silnik, napędzający całą glebową maszynę. Wynikiem analizy jest indeks Biotrex - im wyższy, tym sprawniej działający silnik.

Jeżeli silnik mikrobiologiczny w Twojej glebie jest bardzo aktywny i sprawnie napędza całą maszynę:

plants_somigro

Gdy maszyna szwankuje, pojawiają się problemy i rosną koszty uprawy

Silnik mikrobiologiczny będzie pracował bardzo słabo, jeśli nie dostarczymy mu odpowiedniego paliwa. W przypadku bakterii i grzybów jest to materia organiczna, czyli resztki roślin, słoma, kompost, obornik, kwasy humusowe itd.

Słaby silnik przekłada się na sprawność całej maszyny. Złożone związki organiczne nie będą przekształcane w składniki pokarmowe dostępne dla roślin. Konieczne będzie dokarmianie roślin nawozem mineralnym. Mała różnorodność wśród robaczków to dobre środowisko dla rozwoju patogenów, rosną więc koszty ponoszone na środki ochrony roślin i opryski. Nieliczne mikroorganizmy wytwarzają małe ilości śluzów, co negatywnie wpływa na strukturę gleby (staje się bardziej zbita), dostępność powietrza, zaleganie wody na polu i brak jej zapasów na wypadek suszy. Dodatkowo słoma leży na polu kolejny miesiąc i nie chce się rozłożyć - trzeba będzie wspomóc się specjalnym preparatem bakteryjnym, by przyspieszyć proces dekompozycji.
Jak dbać o mikrobiologiczny silnik, by nasza glebowa maszyna działała długo i sprawnie? Prowadzimy liczne projekty z rolnikami i firmami w poszukiwaniu praktyk i produktów korzystnie wpływających na glebę i żyjące w niej organizmy (rośliny, dżdżownice, bakterie i grzyby). Zajrzyj do zakładki CASE STUDIES, gdzie publikujemy najciekawsze rezultaty.
biotrex

Jedna analiza, wiele możliwości

Biotrex jest narzędziem, które może być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Dowiedz się, co może zrobić dla Ciebie.
BIOTREX

Dla głodnych wiedzy

Technologia Biotrex została opracowana w Japonii, gdzie przez ostatnich 10 lat zyskała zaufanie japońskich rolników. Dzięki firmie Somigro teraz to narzędzie jest dostępne również dla polskich rolników i producentów.

W trakcie analizy Biotrex wykorzystujemy specjalne płytki złożone z 96 niewielkich dołków. Jeden dołek stanowi kontrolę (według naszych specjalistów dobra kontrola jest najważniejsza!), pozostałe 95 dołków zawiera różne źródła węgla, to znaczy różne związki organiczne, które mogą stanowić pożywienie dla bakterii i grzybów. Po wyciągnięciu mikroorganizmów z gleby przenosimy je na płytkę, przez kolejnych 48 godzin obserwujemy, jak wiele różnych związków są w stanie wykorzystać jako pokarm i jak chętnie to robią - widzimy to poprzez zmianę koloru dołka w czasie. Obserwowane przez nas aktywność i różnorodność są miarą sprawności glebowego silnika.

Wynikiem analizy jest Indeks Biotrex, który pokazuje aktualny stan gleby. Można go zwiększyć poprzez wprowadzenie odpowiednich praktyk i stosowanie dobrze dobranych produktów.
BIOTREX

Zamów badanie i zyskaj wiedzę

Biotrex-Logo-Full-Color-RGB
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania