Zdrowie gleby

Zdrowie gleby

Żyzna gleba zasobna w próchnicę i składniki odżywcze, pełna aktywnych i różnorodnych mikroorganizmów jest tym, czego potrzebują Twoje rośliny, by lepiej rosnąć.

Ten podstawowy pakiet, dzięki połączeniu standardowych i prostych w interpretacji badań, pozwala na ocenę i raportowanie jakości biologicznej gleby.

Badania w pakiecie:


  • Zawartość węgla organicznego

  • Procentowa zawartość próchnicy to powszechnie stosowany parametr określający żyzność gleby. Zawartość węgla organicznego ma ogromny wpływ na jakość życia biologicznego gleby. Próchnica wraz z materią organiczną stanowią źródło pożywienia dla mikroorganizmów glebowych oraz stwarzają dobre warunki dla ich rozwoju. Jednocześnie, to właśnie mikroorganizmy glebowe, a w szczególności grzyby, odpowiedzialne są za przeprowadzanie procesów próchnicotwórczych, zwiększających zdolność gleby do sekwestracji węgla.

  • Bioróżnorodność i aktywność biologiczna

  • Są to podstawowe parametry pozwalające na poznanie jakości biologicznej gleby. Płytka-31 (zawierająca 31 różnych źródeł węgla i azotu) zastosowana w technologii BIOTREX pozwala na szybką i precyzyjną analizę biologiczną gleby. Wynikami badania są indeks aktywności biologicznej i indeks bioróżnorodności. Wyniki są przyrównywane do opracowanej przez nas skali, dzięki czemu są proste w interpretacji i uniwersalne, niezależnie od typu gleby.

Dla kogo

Gospodarstw stosujących lub wprowadzających praktyki rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego.

Gospodarstw stosujących preparaty bakteryjne oraz produkty odżywcze i stymulujące życie glebowe.

Każdego, kto chce monitorować stan jakości biologicznej gleby.

Cena

Cena pakietu usług zależy od badanej powierzchni, ilości pól i typu uprawy, ponieważ czynniki te determinują liczbę próbek gleby niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Każde gospodarstwo to indywidualny przypadek, dlatego w celu uproszczenia procesu składania zamówienia stworzyliśmy kalkulator, umożliwiający "skrojenie" usługi pod potrzeby gospodarstwa.

+ badania chemiczne

Dla Twojej wygody umożliwiamy wzbogacenie wszystkich naszych badań o standardowe badania chemiczne. Dzięki temu możesz wykonać wiele analiz jednocześnie, pobierając próbki tylko raz!

Badania, które oferujemy to między innymi: pH, przewodność elektryczna właściwa (EC) i zasolenie, zawartość pierwiastków (P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S), pojemność sorpcyjna (CEC).
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania