Analiza mikrobiologiczna gleby

300,00 

Analiza mikrobiologiczna gleby pozwoli określić:

  • kondycję biologiczną gleby,
  • aktywność bakterii stymulujących wzrost i rozwój korzenia,
  • aktywność bakterii udostępniających fosfor zgromadzony w glebie i ten dostarczany z nawozem.

Na podstawie badania gleby sporządzimy raport, zawierający wykresy oraz proste opisy objaśniające wyniki analizy. Gotowy raport otrzymasz na adres email, który podasz przy składaniu zamówienia.

Jedna analiza to jedna próbka gleby, która pozwoli na dokładne zbadanie obszaru o powierzchni do 4 ha. Obszar ten powinien być jednorodny pod względem klasy gleby, ukształtowania terenu, rodzaju uprawy i systemu nawożenia.

Przykładowo, jeśli chcesz przebadać obszar o powierzchni 10 ha, zalecamy wykonanie trzech próbek.

Kategoria:

Opis

Dzięki analizie mikrobiologicznej poznasz kondycję swojej gleby, jej słabe i mocne strony.

Dowiesz się, czy Twoja gleba jest bogata w mikroorganizmy zdolne do udostępniania roślinom składników odżywczych i stymulowania wzrostu korzenia. 

Sprawdzisz, czy stosowane przez Ciebie zabiegi i preparaty mają korzystny wpływ na mikrobiom gleby,

Zyskasz wiedzę, dzięki której będziesz mógł dobrać odpowiednie zabiegi i produkty.

Wszystko to pozwoli zmniejszyć ilość stosowanych nawozów i środków ochrony roślin, obniżyć koszty uprawy i zwiększyć potencjał plonotwórczy gleby.

Całkowita liczebność bakterii

Określenie całkowitej liczebności bakterii pozwala poznać ogólną kondycję gleby. Bardzo niska liczebność mikroorganizmów powinna wzbudzić naszą czujność – może to świadczyć o niekorzystnych warunkach panujących na polu. Jeżeli te warunki nie sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów w glebie – nie są również korzystne dla wzrostu roślin. W takim przypadku, próba pobudzenia wzrostu roślin poprzez stosowanie większych dawek nawozów mineralnych spowoduje krótkotrwałą poprawę. W dłuższej perspektywie – przyczyni się do dalszego pogorszenia się kondycji gleby.

Aktywność bakterii udostępniających fosfor

Fosfor to jeden z najważniejszych składników pokarmowych, potrzebny roślinom na każdym etapie wzrostu i rozwoju. Gleby w Polsce są bardzo zasobne w fosfor. Niestety, w większości jest to fosfor uwięziony w postaci niedostępnej dla roślin. Czynników wpływających na to, że fosfor gromadzi się właśnie w takiej formie, jest bardzo wiele (m.in. pH, aktywność mikroorganizmów, struktura gleby). Mówiąc wprost – nieważne, czy zastosujecie dużo czy więcej fosforu w postaci nawozu, pewna ilość zostanie uwięziona. Przez to tylko część dostarczonego nawozu przyczyni się do wzrostu i rozwoju roślin. Na szczęście, fosfor zgromadzony w glebie można uwolnić dzięki aktywności niektórych bakterii naturalnie zasiedlających glebę. Ich odpowiednia ilość i aktywność zapewniają przekształcanie składników pokarmowych zgromadzonych w glebie do formy biodostępnej (dostępnej dla roślin).

Aktywność bakterii stymulujących wzrost korzenia

Dzięki dobrze wykształconemu korzeniowi roślina może skutecznie pobierać wodę i niezbędne do wzrostu składniki pokarmowe. Niektóre bakterie glebowe produkują związki – zwane auksynami – które stymulują wzrost głównego systemu korzeniowego rośliny. Dobrze rozwinięty system korzeniowy zapewnia zwiększone pobieranie składników odżywczych. Wysoka aktywność tych bakterii to więcej naturalnych auksyn pobudzających intensywny wzrost, dzięki czemu można uzyskać wysokiej jakości plony.