Mikroorganizmy glebowe – im więcej tym lepiej?

Sama informacja o tym, jak dużo mikroorganizmów znajduje się w glebie, nie mówi nam nic na temat ich aktywności i różnorodności.

Część mikroorganizmów, nazywana funkcjonalnymi czy też pożytecznymi, pełni wiele istotnych funkcji z punktu widzenia uprawy i zdrowia gleby – rozkładają one materię organiczną tworząc cenną próchnicę, udostępniają składniki pokarmowe roślinom, pobudzają je do wzrostu i rozwoju, oraz wpływają na ich odporność. Ich wysoka aktywność to sprawnie działający silnik glebowy, który zapewnia dobrze funkcjonującą glebę i wysokiej jakości plony.

Pozostałe mikroorganizmy, choć nie pełnią tak istotnych funkcji, nie są bezużyteczne. Razem z pożytecznymi mikroorganizmami tworzą glebową społeczność, gdzie każdy organizm jest ze sobą ściśle powiązany. Przykładowo, takie mikroorganizmy mogą modyfikować środowisko w sposób, który promuje wzrost pożytecznych bakterii i grzybów.

Istnieje również ryzyko, że w glebie są obecne mikroorganizmy patogenne – powodujące choroby roślin. By trzymać je w ryzach, niezwykle ważna jest duża różnorodność mikroorganizmów. Różne bakterie i grzyby konkurują ze sobą o pokarm i miejsce do życia. Im większa konkurencja, tym mniejsza szansa, że potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy będą miały szansę się rozwinąć.

Dzięki badaniu Biotrex poznasz aktywność i bioróżnorodność mikroorganizmów w Twojej glebie, i dowiesz się, czy stosowane przez Ciebie rozwiązania pozytywnie wpływają na jakość gleby.

Źródła:

Józef Rusnak, Mikroorganizmy glebowe gwarancją wyższych plonów, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, 05.06.2017, online: https://modr.pl/technologie-ekologicznej-uprawy-rolniczej/strona/mikroorganizmy-glebowe-gwarancja-wyzszych-plonow, dostęp: 31.07.2022

Kaitlyn Ersek, 5 Types of Soil Microbes and What They Do for Plants, Holganix, 07.02.2018, online: https://www.holganix.com/blog/5-types-of-soil-microbes-and-what-they-do-for-plants#:~:text=There%20are%20five%20different%20types,boost%20soil%20and%20plant%20health., dostęp: 31.07.2022

x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania