Doświadczenia polowe

Doświadczenia polowe

Zaawansowany pakiet ekspercki do oceny wpływu stosowanych praktyk lub preparatów na glebę.

Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz wprowadzenie nowych rozwiązań, czy stosujesz je od jakiegoś czasu, pierwszym krokiem zawsze będzie satelitarna analiza pola, pozwalająca na dokładne wyznaczenie stref produktywności.

Płytka-95 zastosowana w technologii Biotrex pozwala na precyzyjne określenie wpływu na mikrobiom i przewidywanie długofalowych skutków stosowania praktyki lub preparatu.

Badania w pakiecie:


  • Satelitarna analiza produktywności

  • Pozwala na zdalne monitorowanie i wyznaczanie stref produktywności na podstawie analizy obrazów pola z ostatnich kilku lat. Ta technologia rolnictwa precyzyjnego wykorzystuje indeks wegetacji roślin NDVI do monitorowania rozwoju roślin. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wyznaczenie stref produktywności na polu oraz miejsc poboru próbek gleby bez konieczności mapowania całego pola. Zastosowanie tej technologii umożliwia pobranie mniejszej liczby próbek gleby, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

  • Bioróżnorodność i aktywność biologiczna

  • Są to podstawowe parametry pozwalające na poznanie jakości biologicznej gleby. Płytka-95 (zawierająca 95 różnych źródeł węgla i azotu) zastosowana w technologii BIOTREX pozwala na precyzyjne poznanie i śledzenie zmian aktywności biologicznej gleby i bioróżnorodności w odpowiedzi na działanie różnorodnych czynników, takich jak nawozy, preparaty i stosowane praktyki. Wynikami badania są indeks aktywności biologicznej i indeks bioróżnorodności. Wyniki są przyrównywane do opracowanej przez nas skali, dzięki czemu są proste w interpretacji i uniwersalne, niezależnie od typu gleby.

Dla kogo

Stowarzyszeń i fundacji na rzecz rolnictwa, instytutów i ośrodków badawczych.

Producentów nawozów, biostymulatorów i preparatów biologicznych – w celu potwierdzenia wpływu na glebę.

Agronomów i doradców, rolników indywidualnych i grup rolniczych.

Cena

Cena pakietu usług zależy od badanej powierzchni, ilości pól i typu uprawy, ponieważ czynniki te determinują liczbę próbek gleby niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Każde gospodarstwo to indywidualny przypadek, dlatego w celu uproszczenia procesu składania zamówienia stworzyliśmy kalkulator, umożliwiający "skrojenie" usługi pod potrzeby gospodarstwa.

+ badania chemiczne

Dla Twojej wygody umożliwiamy wzbogacenie wszystkich naszych badań o standardowe badania chemiczne. Dzięki temu możesz wykonać wiele analiz jednocześnie, pobierając próbki tylko raz!

Badania, które oferujemy to między innymi: pH, przewodność elektryczna właściwa (EC) i zasolenie, zawartość pierwiastków (P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S), pojemność sorpcyjna (CEC).
x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania