Dobrze mieć próchnicę

Próchnica to najcenniejszy składnik zdrowej gleby. Powstaje w wyniku rozkładu resztek pożniwnych, poplonów i innych źródeł materii organicznej przy udziale mikroorganizmów glebowych i drobnych bezkręgowców (np. dżdżownic). Jest bogata w różnorodne składniki odżywcze i związki organiczne, w tym kwasy humusowe.

Dobrze mieć próchnicę, a najlepiej jak najwięcej, gdyż pełni wiele istotnych funkcji:

  • Zawiera wiele składników odżywczych, zapewniając zdrowy wzrost i rozwój roślin,
  • Tworzy strukturę gruzełkowatą gleby i spulchnia ją
  • Zapewnia odpowiedni dostęp powietrza w glebie
  • Chłonie wodę jak gąbka, dzięki czemu zmniejsza negatywne skutki suszy

Próchnica nie powstanie bez udziału dwóch rzeczy: materii organicznej i mikroorganizmów. Ponadto najnowsze badania pokazują, że żyjące w glebie bakterie i grzyby są w stanie wykorzystać próchnicę jako źródło pokarmu. Jeśli chcesz zwiększyć zawartość próchnicy w glebie lub utrzymać jej poziom, pamiętaj o stosowaniu nawozów organicznych i zielonych (resztki pożniwne, poplony, kompost, obornik). Zadbaj również o wysoką aktywność i różnorodność mikroskopijnych robaczków. Silnik glebowy utrzymywany w dobrej formie będzie sprawnie przerabiał resztki roślinne i zwierzęce w “czarne złoto”, czyli właśnie cenną próchnicę.

Źródła:

Bożena Reniuszek, Próchnica glebowa – dla roślin i człowieka, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, 15.05.2020, online: http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/doradztwo/ekologia/rolnictwo-ekologiczne/1406-prochnica-glebowa-dla-roslin-i-czlowieka, dostęp: 31.07.2022

Gabriel Popkin, A Soil-Science Revolution Upends Plans to Fight Climate Change, Quanta Magazine, 27.07.2021, online: https://www.quantamagazine.org/a-soil-science-revolution-upends-plans-to-fight-climate-change-20210727/, dostęp: 30.07.2022

x

Skontaktuj się z nami, by zamówić badania